Vallási emlékhelyek, templomok Magyarországon

Vallási emlékhelyek, templomok Magyarországon

Elsősorban keresztény emlékek, épen maradt és romtemplomok, zarándokhelyek, székesegyházak, vallási tematikát feldolgozó múzeumok, a papi világ kincsei, például könyvtárak, apátságok, monostorok maradtak fent hazánkban, s ezek egy része máig is működő intézményként él.

Ezen kívül – bár kisebb számban – török imaházak; jelentősnek mondhatók a zsidóság számos és világszinten is jegyzett zsinagógái, valamint görög katolikus és ortodox székesegyházak ma is működő épületeiben gyönyörködhetünk. Míg a Balatonnál az indiai kegyhelyek, kultúrközpontok épültek fel a közelmúltban.

A Közép-Dunántúlon Székesfehérvár a magyarországi zarándoklatok bölcsője. Szent István és Szent Imre sírja szentté avatásuk után hazai és nemzetközi zarándoklatok célja lett. Feltétlenül fel kell keresni következő épületeket is: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, az egykori királyi bazilika romjai, Püspöki Székesegyház, Ciszterci templom, Szemináriumi templom, Vasútvidéki Prohászka-Jópásztor plébániatemplom.

A Veszprémi Várban számtalan egyházi műemlék található, múzeumai és kiállítóhelyei értékes, egyházi vonatkozású tárgyakat őriznek: Szent Mihály Székesegyház, Érseki Palota, Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Gizella Kápolna.

Pápán 13 épület, amelyek nemcsak méretüknél fogva emelkednek a barokk kisváros lakóházai fölé: Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteménye, Pálos/Bencés templom, Ferences templom és kolostor, Református Ótemplom, Kálvária-templom.

Zirc és a cisztercita rend kapcsolatának köszönhetően fennmaradt a csodálatos barokk apátsági templom és a hozzá kapcsolódó klasszicista monostor is.

Az Észak-Vértes rengetegében vezet az út Majk-pusztára, ahol cellaegyüttest, templomot és apátsági épületet tartalmazó remeteség a némasági fogadalmat tett kamalduli rend ősi reguláinak megfelelően épült. A szerzetesek mindennapi tevékenységük rendjét a Nap járásához igazították.

Az Észak-alföldi régió a magyarországi reformáció központja. Itt található a kálvinista Róma, Debrecen: Református Nagytemplom, Református Kollégium, Egyházművészeti Múzeum. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 130 darab műemlék vagy műemlék jellegű református templom található, nagyon sok templom mellett szintén műemlék vagy műemlék jellegű fa harangtorony áll, például Nyírbátor, Tákos, Tarpa, Csaroda esetében. A szatmárcsekei református temető csónak alakú, arcot formáló különleges fejfái Európában egyedülálló értéket képviselnek. Nagykálló a zsidó vallás, Máriapócs a görög katolikus vallás nevezetes színhelye: a 18. századi temploma kiemelkedő szakrális épület.

Észak-Magyarországon a kegyhelyek, zarándokhelyek közül kiemelkedő jelentőségű Mátraverebélyi szentkút, a Mádi zsinagóga, a Csoda rabbi sírját látogathatjuk meg Sátoraljaújhelyen, illetve a  Magyar Ortodox egyházi gyűjteményt  és a Deszkatemplomot. Haszid zsidó emlékekkel Tokaj-Hegyalján találkozhatunk.

Dél-dunántúli község Máriagyűd, a horvátok, németek és magyarok által messze földről látogatott Mária zarándokhely, Mecseknádasd, Szent Margit, Skócia 11. századi legendás királynőjének szülőhelye. A régióban található Pécs, két török imaházat: a Gázi Kaszim, illetve a Yakovali Hassán dzsámija, valamint ez utóbbihoz tartozó minaretet találunk.

Dél-Alföldön áll Szeged Fogadalmi Nagytemploma, s ugyanitt találjuk az új Zsinagógát is.

Budapest–Közép-Duna-vidéken találunk az ország szép búcsújáróhelyei közül több is: a márianosztrai pálos kegytemplom, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika, a budakeszi erdők mélyén húzódó Makkosmária, de a megindító Passiójátékok díszleteként szolgáló Budaörsi Kálvária is e régióban található. Ráckevén csodálhatjuk meg az ország egyetlen gótikus stílusú szerb ortodox templomát. Zsámbéki Premontrei Bazilika és Romkert köveiről híres, míg Ócsa monumentális Árpád-kori református műemlék templomában ma is minden vasárnap felcsendül a zsoltár.

Nyugat-Dunántúl

Levendulás rendezvényei miatt is kedvelt Pannonhalmi Bencés Apátság, a késő románkori Jáki templom és Szent-Jakab kápolna valamint, Szent-László Hermát őrző  Győri bazilika mellett hazánk harmadik legnagyobb székesegyházát találjuk a régióban, Szombahelyen. Sopronban a bencés Nagyboldogasszony templom mellett látogatásunk célpontja lehet az 1300-as évekből származó  Ó-zsinagóga épülete.